Aanleg grootste vispassage naast het Beuningengemaal in Zoelen

terug naar overzicht

Zaterdag, 21 mei 2016

In opdracht van Waterschap Rivierenland is aannemer Van der Ven uit Brakel bezig met de aanleg van een vispassage aan het Beuningengemaal nabij de Beldert in Zoelen. De ruim 130 meter lange vispassage is bijzonder in zijn soort en wordt gedeeltelijk door de waterkering aangelegd. De passage gaat er voor zorgen dat vissen zich in principe het gehele jaar kunnen verplaatsen in beide richtingen van de Linge en het Amsterdam-Rijnkanaal. Hun leefgebied wordt daardoor aanzienlijk vergroot. De werkzaamheden duren tot eind juni/begin juli 2016.

Veel vissen trekken van nature om te paaien. Deze trek wordt bemoeilijkt door stuwen en gemalen die de waterstand reguleren. Om de populatie van allerlei vissoorten op peil te houden zijn vispassages noodzakelijk. Binnen het werkgebied van Waterschap Rivierenland zijn inmiddels zo'n 25 vispassages aangelegd. Een deel daarvan in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat.Ontwerp vispassage en duiker
De vispassage bestaat uit plateaus met tussenschotten waardoor verschillende kamers en hoogtes ontstaan. Op de bodem komen stenen te liggen om de stroomsnelheid af te remmen en de tussenschotten zorgen voor rustplaatsen voor de vissen. Stroomopwaarts wordt een drijfbalk en vuilrooster aangebracht om vuil tegen te houden. Tevens wordt ter plaatse van de waterkering een duiker aangelegd. Door het ruime buisprofiel en de verruwing hebben vissen geen last van stroomsnelheden en kunnen ook 'zwakke zwemmers' de duiker passeren. De vispassage heeft geen nadelige gevolgen voor de werking van het gemaal.

De aanleg van de vispassage in Zoelen is een van de maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) ter verbetering van de ecologische kwaliteit van het watersysteem. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Rijkswaterstaat en is mede mogelijk gemaakt door een substantiële financiële RWS-bijdrage.

De werkzaamheden zijn live te volgen via een webcam: http://webcam.mapgear.nl/beuningen_gemaal/