Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

terug naar overzicht

Maandag, 26 juni 2017

Het bestuur van HSV Onder Ons nodigt u allen van harte uit op de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 september a.s.


Bij deze vergadering zullen het bestuur en de commissies aanwezig zijn.
Locatie: Clubgebouw, Zuiderhavenweg 12 te Tiel
Zaal open: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Binnen het bestuur zijn de functies vacant voor penningmeester en voorzitter jeugdcommissie.
U kunt zich te allen tijde aanmelden als kandidaat voor één van deze functies bij het dagelijks bestuur via bestuur@hsvonderons.nl

Agenda Algemene ledenvergadering

1.Opening
2.Vaststellen agendapunten
3.Mededelingen incl. fusie
4.Bestuursverkiezing
5.Vaststellen notulen
6.Financiën
7.Ledenadministratie
8.Vaststellen bevoegd bedrag (conform art. 1 lid 1 van de statuten)
9.Kascommissie
10.Commissies
-Controle
-Jeugd
-Karpergroep
-Viswaterbeheer
-Webmaster
-Wedstrijdcommissie
-Vliegvisgroep
11.Rondvraag

Hopelijk zien wij u ook op 15 september a.s.

De avond zal traditioneel worden afgesloten met een lekker visje.