Reminder Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

terug naar overzicht

Donderdag, 7 september 2017

Het bestuur van HSV Onder Ons nodigt u allen van harte uit op de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 september a.s. Bij deze vergadering zullen het bestuur en de commissies aanwezig zijn. Locatie: Clubgebouw, Zuiderhavenweg 12 te Tiel Zaal open: 19.30 uur Aanvang: 20.00 uur

Binnen het bestuur zijn de functies vacant voor penningmeester en voorzitter jeugdcommissie.
U kunt zich te allen tijde aanmelden als kandidaat voor één van deze functies bij het dagelijks bestuur via bestuur@hsvonderons.nl

Agenda Algemene ledenvergadering

1.Opening
2.Vaststellen agendapunten
3.Mededelingen
4.Besluit tot fusie en opgaan van de vereniging in "T.H.C. Rivierenland"
5.Bestuursverkiezing
6.Vaststellen notulen
7.Financiën
8.Ledenadministratie
9.Vaststellen bevoegd bedrag (conform art. 1 lid 1 van de statuten)
10.Kascommissie
11.Commissies
-Controle
-Jeugd
-Karpergroep
-Viswaterbeheer
-Webmaster
-Wedstrijdcommissie
-Vliegvisgroep
12.Rondvraag

Hopelijk zien wij u ook op 15 september a.s.

De avond zal traditioneel worden afgesloten met een lekker visje.


Met vriendelijke groet,
Het Bestuur